MVI (duurzaam inkopen)

U heeft gekozen voor het trefwoord maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam inkopen). Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Meer informatie over maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam inkopen) vindt u in het themadossier Maatschappelijk verantwoord inkopen (Duurzaam inkopen) onder Thema's.

  • Biobased co-benefits beoordelen op waarde

  • Rijkswaterstaat en marktpartijen maken samen werk van een vitale infrasector

  • Plan van aanpak: Op weg naar een vitale infrasector

  • Succesvolle Community of practice met Waterschappen

  • Gemeenten Enschede en Losser afvalvrij in 2030

  • Terugblik MVI Congres - 12 december 2019

  • Uitstootvrij doelgroepenvervoer goed op weg maar niet zonder uitdagingen

  • Ruim 100 deelnemers Zero Emissie Doelgroepenvervoer

  • Rotterdammer op Zuid profiteert niet van social return

  • Effect meten van circulair inkopen