Kansen duurzame energie

Toon pagina in menu

Van de totale CO2-voetafdruk van overheden maakt de ingekochte energie vaak een aanzienlijk aandeel uit. Door duurzame energie in te kopen wordt deze CO2-voetafdruk verkleind en tegelijkertijd levert u een bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. De afgelopen jaren kiezen overheden dan ook steeds vaker voor duurzame elektriciteit en gas. Dit dossier helpt overheden bij de inkoop van duurzame energie en eigen opwekking.

Windmolens

Aan de slag met inkoop duurzame energie
Inkoop van duurzame energie vraagt een zorgvuldige voorbereiding van de opdracht. Van begin af aan dient u uw primaire en secundaire beleidsdoelen goed voor ogen hebben, Denk hierbij aan het bepalen van duurzaamheidsambitie, samenwerkingsvormen en inventarisatie van aansluitingsbestand. Het bepalen van de klikstrategie en de behoefte aan aanvullende dienstverlening zijn ook typisch voor energieaanbestedingen. 

Zonnepanelen

Aan de slag met eigen opwekking 
Ook met eigen opwekking van duurzame energie kunt u uw CO2-uitstoot verminderen. Onder eigen opwekking wordt verstaan het realiseren van duurzame opwektechnieken op eigen gebouwen of grond. Daarnaast is het ook mogelijk eigen opwekking te realiseren door een aandeel te nemen in de opwek op gebouwen of grond van derden.

Gloeilamp

Duurzame energie en eigen opwekking toegelicht
Als een organisatie duurzame energie inkoopt, dient deze achtergrondkennis te bezitten over de energiemarkten, duurzaamheidscertificaten en relevante marktpartijen. Naast het inkopen van duurzame energie kunt u ook besluiten zelf duurzame energie op te wekken op bijvoorbeeld eigen gebouwen of grond. Vragen zoals wat is duurzame energie, welke bronnen zijn duurzaam en hoe toont u dit aan, komen in dit onderdeel aan bod.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, onderzoeken en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u met duurzame energie aan de slag kunt.

Dit kennisdossier Duurzame Energie is ontwikkeld met het leernetwerk Duurzame Energie van 2018. Informatie over het inkopen van duurzame elektriciteit en gas en het realiseren van nieuwe opwekcapaciteit is beschikbaar.
Leernetwerk Duurzame Energie