MVI (duurzaam inkopen)

U heeft gekozen voor het trefwoord maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam inkopen). Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Meer informatie over maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam inkopen) vindt u in het themadossier Maatschappelijk verantwoord inkopen (Duurzaam inkopen) onder Thema's.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met overheden in Nederland het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (Manifest MVI) opgesteld. Het manifest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de...
  • Problemen rond het beheer van het Nationaal Muziekkwartier in Enschede zijn voor de gemeente aanleiding om het beheer en onderhoud van 100 gebouwen uit te besteden.
  • De gemeente Nijmegen heeft sinds 2012 al minstens tachtig gemeentelijke panden verduurzaamd. RVO sprak met Erik Cobussen en Jan Navis, respectievelijk bouwmanager en projectleider bij afdeling Vastgoed, Sportservice...
  • De handreiking Manifest MVI is bedoeld om handvatten te geven aan artikel 3 van het Manifest MVI. In dit artikel wordt verwezen naar het op te stellen actieplan MVI, dat door alle partijen wordt gemaakt. Deze...
  • De toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Rijksoverheid. Met deze handreiking kunt u bedrijven die zaken doen met de Rijksoverheid op...
  • Op deze pagina vindt u een overzicht van ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 - 2020. (maart 2017)
  • De tekst van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 - 2020 kunt u hier raadplegen. (december 2016)
  • De deelnemers van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest MVI) willen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en...
  • Op donderdag 1 juni 2017 vindt het PIANOo-congres plaats in het theater van Apeldoorn: Orpheus. Het congres telt dit jaar 45 verschillende sessies, Boris van der Ham is de dagvoorzitter. Zowel tijdens het plenaire...
  • Het proces komt ten einde als het betreffende systeem gesloopt wordt. Het systeem houdt dan op te bestaan. De sloop kan beschouwd worden als een apart project, waarvoor de Aanpak Duurzaam GWW doorlopen kan worden. Sloop...