Aan de slag met internationale sociale voorwaarden

Internationale sociale voorwaarden in het inkoopproces

Icoon fase 1

Fase 1: Voorbereiden opdracht 

Om zo veel mogelijk impact te realiseren met uw aanbesteding is het van belang om inzicht te krijgen in de risico's die spelen in de sector. Welke toepassingsvorm van de internationale sociale voorwaarden kiest u?

Icoon Fase 2

Fase 2: Doorlopen aanbestedingsprocedure

Publiceer de aanbesteding inclusief de internationale sociale voorwaarden. Inschrijvers moeten hierop akkoord geven. Als het contract gesloten is begint het proces van due dilligence voor de contractant.

Icoon Fase 3

Fase 3: Uitvoeren opdracht

Zijn er onverwachte ontwikkelingen in de keten? Hoe wordt hier mee omgegaan en hoe controleert u dat? Wat is uw handelingsperspectief?

 

 Door naar: Internationale sociale voorwaarden toegelicht