Milieuvriendelijk inkopen

Als overheidsinkoper kunt u kiezen voor producten die milieuvriendelijk geproduceerd zijn, lang meegaan en gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Op die manier kunt u in veel gevallen kosten besparen en draagt u via de inkoop bij aan een beter milieu.

Icoon productgroepenProductgroepenpagina met milieucriteriadocumenten
Voor de productgroepen die veel door overheden worden ingekocht en een aanzienlijke milieu-impact kennen (zoals dienstauto's of bedrijfskleding), zijn milieucriteriadocumenten opgesteld. De milieucriteriadocumenten, zoals opgesteld door de Rijksoverheid, helpen u als overheidsinkoper om milieuvriendelijk in te kopen. Ze bevatten onder meer minimumeisen en gunningcriteria. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen. Dit is in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. De toepassing van de minimumeisen in de milieucriteriadocumenten is verplicht voor de inkoop van de Rijksoverheid. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen. Hierover leest u meer over bij Ontwikkelingen MVI. Door al vanaf de voorbereidingsfase na te denken over de kansen en mogelijkheden voor een zo duurzaam mogelijke inkoop, kunt u komen tot meer ambitieuze of andersoortige specificaties dan de minimumeisen en gunningcriteria opgenomen in de milieucriteriadocumenten.

Icoon toegelichtMilieuvriendelijk inkopen toegelicht
Bij milieuvriendelijke inkopen gaat het om het voorkomen of minimaliseren van een negatieve impact op het milieu, of het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu, bijvoorbeeld door het creëren van natuurlijke waarden. Er worden verschillende onderwerpen onderscheiden zoals: energie en klimaat, materialen en grondstoffen, water en bodem, leefomgeving, natuur, biodiversiteit en ruimte, gezondheid en welzijn.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo