Onderzoek algemeen inkopen

Diverse rapportages.

 • Publieke inkopers zien functioneel specificeren als een noodzakelijk instrument voor innovatiegericht inkopen. Toepassing is echter moeizaam. Met name omdat functioneel specificeren lastig past in de bestaande uitvoeringspraktijk van publieke organisaties. Dat blijkt uit het rapport van Significant dat in opdracht van PIANOo, begeleid door experts van de PIANOo-vakgroepen Inkoopmanagement en GWW en Bouw, onderzoek deed naar functioneel specificeren in de praktijk. (oktober 2017)

 • Om de eengemaakte markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober 2017 een niet-bindend pakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd. Wanneer decentrale overheden aanbestedingen strategisch inzetten, kunnen zij innovatie bevorderen en kunnen duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd. (oktober 2017)

 • bron: Gupta

  Het belang van medische producten voor de patiëntenzorg is onschatbaar groot. De inkoopkosten van Nederlandse ziekenhuizen zijn in tien jaar tijd bijna verdubbeld, tot 8 miljard euro in 2015, dat is circa 30% van de totale kosten. Deze groei is gedreven door dure medicijnen, overige medische producten en ICT. De vraag is welke meerwaarde patiënten hiervoor hebben gekregen in termen van gewonnen gezonde levensjaren (QALY's). Uitgaven aan niet-medische producten zoals voeding en energie zijn de afgelopen tien jaar nauwelijks toegenomen. (augustus 2017)

 • In juli 2017 publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse benchmark aanbesteden. Het Single Market Scoreboard 2017 vergelijkt de 28 Europese lidstaten en Noorwegen en is gebaseerd op de aanbestedingsdata uit de Tenders European Daily. Nederland scoort in Europa gemiddeld net als de landen Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Portugal en Estland.

 • Elk jaar hopen publieke organisaties op een verklaring van goedkeuring voor hun jaarrekeningen. Het wel of niet ontvangen van deze verklaring hangt mede af van de accountant. Een goede samenwerking tussen inkoop en de accountant is dan ook van belang. AevesBenefit onderzocht recentelijk de relatie tussen inkoop en de accountant rondom de jaarrekening. Met vragen als: Hoe is de relatie tussen inkoop en de accountant? Houdt de inkoper de accountant bewust blind? En ziet de inkoper toegevoegde waarde in het werk van de accountant? (juli 2017)

 • De Europese Commissie heeft een studie gepubliceerd waar onderzoek is gedaan naar grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen. Daarin is, aan de hand van vier projecten, onderzocht waar de mogelijkheden liggen en welke belemmeringen er bestaan bij gezamenlijke aanbestedingen die de grenzen van lidstaten overschrijden. In het onderzoek doet de Commissie enkele aanbevelingen voor aanbestedende diensten bij grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen. (maart 2017)

 • De parlementaire enquêtecommissie Fyra spark in haar conclusies over de tweeslachtige relatie tussen de Staat en NS en het ontbreken van een toekomstvisie op de ordening op het spoor. De commissie heeft aanbevolen om tijdig te starten met het voorbereiden van besluitvorming die raakt aan de ordening op het spoor en hiertoe een aantal logische en consistente scenario’s uit te werken. Deze aanbeveling is door het kabinet overgenomen en vertaald in een onderzoeksopdracht. (maart 2017)

 • Een facilitair management informatie systeem (FMIS) is van groot belang binnen een organisatie, ook voor de inkoper. Een FMIS wordt gebruikt om diverse facilitaire functies geautomatiseerd te ondersteunen. Dit systeem is uitgegroeid tot een strategische tool voor het verbeteren van de dienstverlening, het verlagen van kosten en het realiseren van lange termijndoelen ten aanzien van duurzaamheid. (maart 2017)

 • Op 6 februari 2017 heeft de Commissie de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid goedgekeurd. Het beoordelingsrapport is een nieuw instrument, de Commissie wil de tekortkomingen in de uitvoering samen met de lidstaten aanpakken en oplossen voordat deze problemen dringend worden. Het evaluatierapport omvat 28 landenrapporten, hierin wordt voor elke lidstaat aangegeven wat de sterke punten en uitdagingen zijn. (februari 2017)

 • In het rapport Public Procurement Indicators 2015 - DG GROW G4 - Innovative and e-Procurement worden de aanbestedingsvolumes van alle Europese lidstaten over 3 opeenvolgende jaren (2013 tot 2015) vergeleken. Op deze wijze brengt de Commissie de ontwikkeling van de aanbestedingsmarkt in kaart. In het rapport zijn zowel Europese als nationale aanbestedingen meegenomen. (december 2016)