Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 15

10-04-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd waarvan 3 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Ondeelbare rechtsverhouding

In onderstaand kort geding beslist de voorzieningenrechter dat sprake is van een geslaagd beroep op het exceptio plurium litis consortium-verweer door gedaagde. De eiser wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen, omdat er sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding.
Samenvatting: Ondeelbare rechtsverhouding

Nietigheid dagvaarding

De voorzieningenrechter buigt zich in onderstaand kort geding over de vraag of de uitgebrachte dagvaarding door eiseres nietig is, en of eiseres heeft gehandeld in strijd met de eisen van een goede procesorde.
Samenvatting: Nietigheid dagvaarding

Rechtsverwerking: Onnodig lang gewacht

De voorzieningenrechter beslist in onderstaand kort geding dat eiser haar recht heeft verwerkt om nog bezwaar te maken tegen de inrichting/opzet van de aanbestedingsprocedure.
Samenvatting: Rechtsverwerking: Onnodig lang gewacht

Toepassing beginselen

In deze prejudiciële beslissing beoordeelt het Hof of richtlijn 2014/24 respectievelijk de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie van toepassing zijn op de sluiting van een aansluitingsovereenkomst met een bedrijfsvoorzieningskas die belast is met het beheer van bijdragen voor de sociale verzekering van werknemers.
Samenvatting: Toepassing beginselen

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie