Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 15

11-04-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Uitleg aanbestedingsstukken

Assa Abloy baseert haar vorderingen thans uitsluitend nog op de stelling dat de inschrijving van Dormakaba niet voldoet aan de door Waternet gestelde patenteis. Het verweer van Waternet en Dormakaba komt er kort gezegd op neer dat Dormakaba wel aan de patenteis heeft voldaan. In dit verband heeft Waternet onder meer aangevoerd dat de patenteis uitsluitend is gesteld om de zekerheid te hebben dat het aangeboden sluitsysteem uniek is. Volgens Waternet is het patent in de aanbestedingsdocumentatie verder ook niet omschreven omdat zij niet meer wenste dan dat zij beschermd zou worden tegen het inkopen van een mogelijk inbreukmakend systeem. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1954)
Samenvatting: Uitleg aanbestedingsstukken

Belemmering vrij verkeer van goederen?

Volgens Sanofi heeft de Staat onrechtmatig jegens Sanofi gehandeld door het RIVM te verplichten Eis 7.2.2 in de ITT op te nemen en om te weigeren het RIVM te instrueren deze eis uit de ITT te verwijderen; daardoor belemmert de Staat op disproportionele wijze het vrij verkeer van goederen en handelt hij discriminerend, met misbruik van recht, in strijd met het motiverings- en willekeurbeginsel en onethisch. (Hof Den Haag 6 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:395)
Samenvatting: Belemmering vrij verkeer van goederen?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie