Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 33

14-08-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Aanbestedingsplichtig?

Eiseres is het niet eens met de wijze waarop SIB haar drie zaken heeft uitbesteed. Ten aanzien van opdrachten één en twee heeft eiser niet snel genoeg bezwaar aangetekend waardoor zij haar rechten heeft verwerkt. Ten opzichte van opdracht 3 stelt de voorzieningenrechter dat SIB wordt gefinancierd met overheidsgeld, dat zij aanbestedingsplichtig was en hier ten onrechte geen rekening mee heeft gehouden. (Rb Noord-Holland 28 mei 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6905)
Samenvatting: Aanbestedingsplichtig?

Gunningsbeslissing

Eiseres is van mening dat de gunningsbeslissing van verweerder niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen met betrekking tot de beoordeling van een kwalitatief criterium en de motivering hiervan. De rechter stelt dat er sprake is van een onduidelijke aanmelding. Daarnaast heeft eiseres niet voldoende gesteld dat haar inschrijving de maximale score zou moeten hebben gekregen. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. (Rb Rotterdam 25 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6048)
Samenvatting: Gunningsbeslissing

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie