Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 41

07-10-2020 | Bron: IBR  

In de week 40 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Geen contractverlenging wegens niet houden aan PvE

In opdracht van de gemeente is een onderzoek uitgevoerd naar T.. Uit dit onderzoek blijkt dat T. op een groot aantal punten niet voldoet aan het PvE dat deel uitmaakte van de aanbesteding die vooraf ging aan het sluiten van de raamovereenkomst. De gemeente heeft besloten de raamovereenkomst met T. om die reden niet te verlengen. T. stelt dat het PvE gelijk moet worden gesteld aan algemene voorwaarden, ex. art. 6:231 BW, deze niet correct ter hand gesteld zijn en om die reden door haar kan worden vernietigd op grond van art. 6:233 sub b BW. (Hof Arnhem-Leeuwarden 29 september 2020, ECLI:NLGHARL:2020:7863)
Samenvatting: Geen contractverlenging wegens niet houden aan PvE

Ervaringseis als geschiktheidseis

Inschrijver op een aanbesteding voor specialistische geestelijke jeugdgezondheidszorg geeft in de inschrijving een referent op voor wie zij op grond van een overeenkomst specialistische ggz zou hebben verleend. Het bestaan van die overeenkomst komt niet vast te staan. De vraag ligt dan voor of inschrijver haar inschrijving na indiening nog mag wijzigen of aanvullen. (Hof Den Bosch 29 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2980)
Samenvatting: Ervaringseis als geschiktheidseis

Gedragsverklaring Aanbesteden niet tijdig overlegd

R. heeft na een uitnodiging ingeschreven op een meervoudige onderhandse aanbesteding van de Provincie. Zij heeft bij de inschrijving geen Gedragsverklaring Aanbesteden (hierna: GVA) ingediend. Om deze reden heeft de Provincie de inschrijving van R. als ongeldig terzijde gelegd. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 27 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8792)
Samenvatting: Gedragsverklaring Aanbesteden niet tijdig overlegd

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie