Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 45

07-11-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Reële tarieven

De Gemeente bestrijdt het oordeel van de voorzieningenrechter dat de door haar vastgestelde tarieven voor behandeling, diagnostiek en verblijf E en F disproportioneel zijn en niet voldoen aan de eisen die de Wet Jeugdhulp stelt. (Hof Den Bosch 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4534)
Samenvatting: Reële tarieven

Bieding op concessie

Connexxion heeft in haar verzoek en ter zitting met name betoogd dat de bieding van EBS op de concessie wat betreft het zogeheten maatwerk niet voldoet aan de eisen neergelegd in de specificaties die ten grondslag zijn gelegd aan de aanbestedingsprocedure die tot de gunning aan EBS heeft geleid. (Voorzieningenrechter College van Beroep voor het bedrijfsleven 1 november 2018, ECLI:NL:CBB:2018:558)
Samenvatting: Bieding op concessie

Verduidelijking inschrijving

De aanbestedende dienst heeft na sluiting van de inschrijving aan alle inschrijvers vragen gesteld. Eiseres betoogt dat er vragen zijn gesteld die hebben geleid tot ontoelaatbaar herstel van de inschrijving, zij vordert een herbeoordeling. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 21 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11619)
Samenvatting: Verduidelijking inschrijving

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie