Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 45

04-11-2020 | Bron: IBR  

In de week 45 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 2 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.

Twee fouten erkend, herbeoordeling inschrijving(en)?

Door A. (aanbesteder) is erkend dat de toelichting op de score van eiser (O.) op twee punten onjuist is. O. vordert om die reden herbeoordeling van de inschrijving(en) en heraanbesteding. De voorzieningenrechter overweegt dat het schrappen van dat deel van de toelichting echter niet tot een hogere score zou hebben geleid. Verder kan ook niet de conclusie worden getrokken dat er meer fouten zijn gemaakt in de beoordeling. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van O. afgewezen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 30 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10053)
Samenvatting: Twee fouten erkend, herbeoordeling inschrijving(en)?

Uitsluiting na overtreding contactverbod

Na ontvangst van de gunningsbeslissing heeft eiseres contact opgenomen met een wethouder van de aanbestedende gemeente, omdat zij het niet eens was met deze beslissing. Vervolgens heeft aanbesteder eiseres geïnformeerd dat zij om die reden is uitgesloten van de procedure, onder verwijzing naar het contactverbod uit art. 2.5 van de Aanbestedingsleidraad. Eiseres stelt dat zij onterecht is uitgesloten. Verder stelt eiseres dat de puntentoekenning niet deugdelijk is. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 14 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10055)
Samenvatting: Uitsluiting na overtreding contractverbod

Activiteiten betreffende postdiensten, ontvankelijkheid

In dit geschil moet volgens de verwijzende rechter moet eerst worden uitgemaakt of het hoofdgeding binnen de bevoegdheid van de bestuursrechter dan wel binnen die van de gewone rechter valt. Daartoe moet worden vastgesteld of A verplicht was om met het oog op de gunning van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde diensten een aanbestedingsprocedure uit te schrijven. Daarop heeft de Italiaanse bestuursrechter de behandeling van de zaak opgeschort en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing te nemen over 6 vragen, waarvan hieronder enkel de derde en vijfde vraag zullen worden besproken. (Hof van Justitie 28 oktober 2020, nr. C-521/18, ECLI:EU:C:2020:867)
Samenvatting: Activiteiten betreffende postdiensten, ontvankelijkheid

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie