Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 45

06-11-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week is er 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraak wordt hieronder kort besproken.

Grossmann

De Provincie Utrecht DOVA hebben samen een openbare Europese aanbesteding georganiseerd voor het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst voor de ontwikkeling, het beheer en doorontwikkeling van de distributiefunctie van een dynamisch reizigersinformatiesysteem. Er hebben drie inschrijvers aan deze aanbesteding meegedaan, onder wie Ferranti en Strukton. Provincie Utrecht en DOVA hebben aan Ferranti bericht dat de aanbesteding voorlopig wordt gegund aan Strukton. Ferranti kan zich hierin niet vinden, omdat er naar haar mening verschillende gebreken aan de aanbestedingsprocedure kleven die maken dat deze procedure onrechtmatig is. Provincie Utrecht, DOVA en Strukton voeren als verweer dat Ferranti zich niet meer op deze “gebreken” kan beroepen, omdat zij haar rechten om dat te doen heeft verwerkt. (Rechtbank Midden-Nederland 1 november 2019,  ECLI:NL:RBMNE:2019:5093)
Samenvatting: Grossmann

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie