Handreiking Gefaseerd aanbesteden

Toon pagina in menu

In het kader van actie 11 (het verkennen en bevorderen van een 'ruimere' wijze van uitvragen) uit de Actieagenda Beter Aanbesteden heeft Bouwend Nederland in samenwerking met Trias Politica Advies een handreiking opgesteld voor aanbestedende diensten wanneer ze samenwerkingsvormen zoals het bouwteam willen gebruiken. (juli 2019)

Vaak willen aanbestedende diensten ruimte laten in de uitvraag voor innovatieve oplossingen. Een manier om dit te doen, is door het aanbesteden van een plaats aan tafel waar de opdracht wordt uitgewerkt. De handreiking biedt aanbestedende diensten een overzicht van de belangrijkste stappen en aandachtspunten.

Handreiking