Handreiking tenderkostenvergoeding

Het doel van deze handreiking van het regioteam Nood-West van het traject Beter Aanbesteden is handvatten bieden voor toepassen van tenderkostenvergoeding. Het onderwerp verdient meer aandacht en een bewustere benadering. Met deze handreiking wordt beoogd het onderwerp tenderkostenvergoeding meer in te bedden in het aanbestedingsproces. Naast de al bestaande wettelijke regels over inschrijfkosten in de Gids Proportionaliteit (GP), is deze handreiking met name bedoeld om aanbestedende diensten te helpen met het daadwerkelijk opstellen van een tenderkostenregeling. Deze kan worden vastgelegd in het eigen aanbestedingsbeleid. (oktober 2018)

Beter Aanbesteden

De Handreiking Tenderkostenvergoeding, hierna te noemen ‘handreiking’ is ontstaan uit het traject Beter Aanbesteden. Beter Aanbesteden is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft in februari 2018 geleid tot de actieagenda Beter Aanbesteden. Uit de praktijk is gebleken dat de inkoop van diensten, werken en leveringen professioneler (slimmer, beter en makkelijker) kan, zowel voor ondernemers als overheden. De 23 verbeterpunten uit de actieagenda zijn opgepakt. Beter Aanbesteden is daarmee per 4 september 2019 afgerond.

In de actieagenda is het opstellen van de handreiking tenderkostenvergoeding als actiepunt 14 onder thema 7 gedefinieerd.

Dossier: Beter Aanbesteden

Handreiking