Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 34

21-08-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Termijn om te herstellen

Eiseres stelt dat het door haar ontworpen systeem al voldoet aan de eis die daaraan werd gesteld. Daarnaast stelt zij dat, als er al sprake was geweest van een gebrek, dat zij een langere termijn had moeten krijgen voor het herstel hiervan. De voorzieningenrechter oordeelt dat hoewel het standpunt van eiseres niet onverdedigbaar is, blijkt uit de strekking van de aanbestedingsteksten dat er sprake is van een gebrek. Nu er sprake is van een gebrek, acht de voorzieningenrechter dat de verweerder geen belang had bij de korte hersteltermijn en dat eiseres een langere termijn had behoren te krijgen. (Rb Amsterdam 27 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5469)
Samenvatting: Termijn om te herstellen

Beoordelingssysteem voldoet niet aan eisen van transparantie

Het beoordelingssysteem dat door de aanbestedende partijen is gehanteerd voldoet niet aan de eisen van transparantie. Dat geen van de potentiële inschrijvers vooraf over de beoordelingssystematiek vragen heeft gesteld mag niet worden tegen geworpen aan inschrijver(s). Nu er niet is voldaan aan het transparantiebeginsel dienen de gemeenten over te gaan tot heraanbesteding. Een dwangsom op naleving van dit vonnis is volgens de voorzieningenrechter niet aan de orde. (Rb. Limburg 23 juli 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:6843)
Samenvatting: Beoordelingssysteem voldoet niet aan eisen van transparantie

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie