Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 37

12-09-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.

Intrekking voorlopige gunningsbeslissing/Uitleg PvE

Het gaat in deze zaak om de vraag of de gemeente A. ten onrechte heeft uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, zoals A. stelt en de gemeente betwist. Voor het antwoord daarop, is van belang hoe eis 20 van het PvE dient te worden uitgelegd. Moet deze worden gelezen als: er dient gehandeld te worden conform zijn CAO, waarbij zijn betrekking heeft op de CAO van de opdrachtnemer (en dus de CAO Beveiliging in het geval van A.? (visie A.) of als: er dient gehandeld te worden conform de CAO Particuliere Beveiliging? (visie gemeente). (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 11 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3187)
Samenvatting: Intrekking voorlopige gunningsbeslissing/Uitleg PvE

Abnormaal lage inschrijving?

Fujitsu (de verliezende inschrijver) heeft toegelicht dat dit kort geding zich toespitst op de vragen of de motivering van de gunningsbeslissing voldoet aan de eisen, of de inschrijvingen van KPN qua prijs wel marktconform en realistisch zijn of dat KPN heeft ingeschreven met een abnormaal lage prijs, en of Schiphol (de aanbestedende dienst)  de inschrijvingen op juiste wijze heeft beoordeeld aangezien het volgens Fujitsu onbegrijpelijk is dat zij en KPN (de winnende inschrijver) bij het grootste deel van de selectiecriteria een gelijk aantal punten hebben gekregen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 1 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5750)
Samenvatting: Abnormaal lage inschrijving?

Beoordeling kwalitatieve criteria

In deze zaak klaagt OGD (verliezend inschrijver) over volgens haar evidente fouten en onrechtmatigheden bij de beoordeling van haar inschrijving. Volgens OGD heeft Regio College (aanbestedende dienst) ten onrechte geconcludeerd dat haar inschrijving op de subgunningscriteria Beheerplan en Plan van Aanpak SIAM niet de vereiste minimale 50% van de puntenscore heeft behaald. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 1 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10390)
Samenvatting: Beoordeling kwalitatieve criteria

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie