Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 46

14-11-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Vragen stellen vóór inschrijving

Eiseres is van mening dat voor het uitvoeren van de opdracht tot personenvervoer van de ambtelijke top van departementen van de Rijksoverheid een taxivergunning nodig is en dat HR, de winnaar van de aanbesteding, daar niet over beschikt. Vragen over vereiste vergunning bij uitvoering van de opdracht hadden voor inschrijving al gesteld moeten worden. Rechtsverwerking.(Rechtbank Den Haag 20 september 2018, C/09/556397 / KG ZA 18/718,
ECLI:NL:RBDHA:2018:13211)
Samenvatting: Vragen stellen vóór inschrijving

Voorwaarden tussentijdse toetreding

Z&P heeft na voorlopige gunning van een raamovereenkomst verzocht tot tussentijdse toetreding. Uit de stukken volgt dat voorwaarden voor tussentijdse toetreding gelijk zijn aan die voor oorspronkelijk opdrachtnemers. Klachten daarover moeten dus voor het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum kenbaar gemaakt worden. Z&P heeft haar rechten verwerkt. (Rechtbank Amsterdam 17 oktober 2018, C/13/653341 / KG ZA 18-912, ECLI:NL:RBAMS:2018:7370)
Samenvatting: Voorwaarden tussentijdse toetreding

Ontbreken UEA herstelbaar gebrek?

In het kader van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen en straatmeubilair heeft de gemeente nadien de winnende inschrijver de gelegenheid gegeven het UEA van de onderaannemer in te dienen. Uit de inschrijving blijkt reeds wat naar kennelijke bedoeling het antwoord had moeten zijn dus een herstelbaar gebrek. (Rechtbank Amsterdam 24 september 2018, C/13/652279 / KG ZA 18-838, ECLI:NL:RBAMS:2018:6753)
Samenvatting: Ontbreken UEA herstelbaar gebrek?

Rechtsverwerking acceptatie offerteaanvraag

Mathot komt op tegen de gunningsbeslissing van Menzis omdat het inkoopbeleid onvoldoende duiding geeft aan kwaliteitselementen. Aangezien Menzis geen aanbestedende dienst is hebben partijen bij het doen van een inschrijving expliciet geaccepteerd dat Menzis van aanbestedingsregels afwijkt, zodat er sprake is van rechtsverwerking. (Rechtbank Den Haag 3 oktober 2018, C/09/557805 / KG ZA 18/814, ECLI:NL:RBDHA:2018:13185)
Samenvatting: Rechtsverwerking acceptatie offerteaanvraag

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie