Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 46

13-11-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week is er 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraak wordt hieronder kort besproken.

Uitleg eis in PvE

In onderhavig geschil oordeelt de voorzieningenrechter over de vraag de vraag of een herbeoordeling van de inschrijvingen dient plaats te vinden omdat eis 4 van het PvE zou zijn komen te vervallen. Vervolgens gaat de voorzieningenrechter in op de vraag hoe eis 4 van het PvE moet worden uitgelegd. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 2 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4073)
Samenvatting: Uitleg eis in PvE

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie