Rekentool milieueffecten ICT

Bron: RIVM  

Deze rekensheet is bedoeld om potentiële milieueffecten van aanbestedingen van ICT te berekenen, op basis van de herkomst, levensverwachting en ‘end of life’-strategie. Het effect wordt gemeten in termen van vermeden CO2-uitstoot (klimaat) en vermeden grondstoffengebruik (circulaire economie). (mei 2019)

Deze rekentool is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Zie ook: Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Rekentool