PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector

De vakgroep inkoopmanagement diept inkooponderwerpen uit; van marktverkenning tot contractmanagement. De vakgroep verenigt praktijkkennis met wetenschappelijke inzichten. Het resultaat wordt samengevat in toegankelijke handreikingen.

PIANOo faciliteert de vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector die onder leiding staat van Marcel Stuijts. Het doel van deze PIANOo-vakgroep is:

 • bijdragen aan kennis- en methodiekontwikkeling op het gebied van inkoop in de publieke sector en de toepassing hiervan;
 • antwoord geven op complexe vraagstukken op het gebied van inkoop in de publieke sector;
 • adviseren van PIANOo over de verspreiding van kennis op dit gebied.  

De deelnemers van de vakgroep zijn werkzaam bij verschillende typen aanbestedende diensten en beschikken over voldoende praktijkervaring. De leden van de vakgroep nemen deel op eigen titel en dus niet namens de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Samenstelling vakgroep

 • Marcel Stuijts (voorzitter)- BIZOB
 • Jan Telgen - Universiteit Twente
 • Leentje Volker - Technische Universiteit Delft
 • Fredo Schotanus - Universiteit Twente
 • Annemiek Jacobs - Gemeente Enschede
 • Maurits Haitsma – Gemeente Zwolle
 • Maartje van der Flier - Waterschap Brabantse Delta
 • Martien Vromans - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
 • Henk Jan van Mossel - Gelre Ziekenhuizen
 • Mieke Hoezen - Rijkswaterstaat
 • Pieter van Dorth - Belastingdienst
 • Gertjan Schut - Belastingdienst
 • Harold Thijssen - Nationale Politie
 • Johan Remijnse – Provincie Zuid-Holland
 • Baldwin Henderson (secretaris) - PIANOo

Vragen, opmerkingen of verzoeken? Of wilt u uw wetenschappelijk onderzoek presenteren aan de vakgroep? Dan kunt u contact opnemen met Baldwin Henderson.

Stageplaatsen bij de vakgroep
Voor de vakgroep zoekt PIANOo ondersteuning in de vorm van studenten die stage willen lopen of een (afstudeer)scriptie willen schrijven. Het onderwerp van de stage of scriptie wordt in overleg met de vakgroep vastgesteld. Vervolgens verzamelt de stagiair relevante stukken, vergaart kennis en praktijkervaring bij de vakgroep en in het netwerk van PIANOo en stelt een conceptrapport op. Dit wordt in de vakgroep kritisch besproken en aangevuld. 

Documenten

 • bron: PIANOo

  De factsheet Budgetgedreven inkoop helpt aanbestedende diensten bij het gunnen van opdrachten basis van alleen kwaliteitscriteria en een vaste prijs. Het gunnen van een opdracht op basis van vooral prijs kan in de praktijk ten koste gaan van kwaliteit. Het gunnen van een opdracht op basis van alleen kwaliteitscriteria, met een vaste prijs als uitgangspunt, beloont inschrijvers die kwaliteit voor het beschikbare budget leveren. Zo kan voorkomen worden dat een kwalitatief mindere offerte alsnog de aanbesteding wint. (mei 2017)

 • bron: PIANOo

  De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector - kortweg externe inhuur - vraagt om een zorgvuldige benadering. In deze handreiking leest u over de manier waarop u als inkoopadviseur kunt bijdragen aan goede keuzes op dit terrein. Daarvoor gaat de handreiking uit van het proces waarlangs externe inhuur idealiter verloopt. In het tweede deel van de handreiking leest u over hoe u de tarieven voor externe inhuur kunt bepalen. (november 2011)

 • bron: PIANOo

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de Nederlandse publieke sector wordt in publicatie 4 van de reeks Innovatiegericht inkopen geschetst wat de rol van de inkoper kan zijn in het verhogen het succesvol Innovatie-gericht Inkopen. (december 2010)