Factsheet Budgetgedreven inkoop

Bron: PIANOo

De factsheet Budgetgedreven inkoop helpt aanbestedende diensten bij het gunnen van opdrachten basis van alleen kwaliteitscriteria en een vaste prijs. Het gunnen van een opdracht op basis van vooral prijs kan in de praktijk ten koste gaan van kwaliteit. Het gunnen van een opdracht op basis van alleen kwaliteitscriteria, met een vaste prijs als uitgangspunt, beloont inschrijvers die kwaliteit voor het beschikbare budget leveren. Zo kan voorkomen worden dat een kwalitatief mindere offerte alsnog de aanbesteding wint. (mei 2017)

Deze handreiking is opgesteld door de PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector in samenwerking met vakgenoten bij overheid en bedrijfsleven. U vindt in deze factsheet een stappenplan, een opsomming van de voordelen en enkele aandachtspunten. Deze factsheet beschrijft niet alleen een aanpak voor budgetgedreven inkopen, maar biedt ook handvatten voor beter budgetteren door het opstellen van betere ramingen.

Stappenplan

Het gunnen van een opdracht op basis van alleen kwaliteitscriteria en een vaste prijs kent 4 stappen:

  1. Bepalen inkoopbehoefte
  2. Toetsen budget en bijsturen inkoopbehoefte
  3. Specificeren aanbesteding
  4. Aanbesteden

Voordelen

In de factsheet worden de voordelen van budgetgedreven inkoop toegelicht door ze op de 4 belangrijkste betrokkenen van een publiek inkoopproces toe te passen: bestuurders, budgethouders, potentiële inschrijvers en relevante stakeholders.

Conclusie

Het gunnen van opdrachten op basis van alleen kwaliteit komt in de praktijk voor, maar een handreiking voor de toepassing van deze inkoopmethodiek ontbrak. Met de factsheet budgetgedreven inkoop biedt de PIANOo vakgroep Inkoopmanagement een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan deze methodiek. Bij concessieopdrachten voor het openbaar vervoer en opdrachten in het sociaal domein is deze methodiek al veelvuldig toegepast. Bij complexe opdrachten in een snel veranderende omgeving als ICT -opdrachten lijkt deze aanpak minder geschikt.

Factsheet