Inkoopvoorwaarden diverse instellingen

Algemene inkoopvoorwaarden van diverse instellingen.

 • bron: Aedes

  Het Aedes Model 2.1 Algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken is verschenen. Aedes heeft tevens een leeswijzer met een praktische uitleg en een model opdrachtbrief opgesteld. Het belangrijkste verschil met versie 2.0 is de toevoeging van een WAS-bepaling. WAS staat voor Wet Aanpak Schijnconstructies. (maart 2016) 

 • bron: Diversen

  NEVI Zorg , ActiZ, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben gezamenlijk nieuwe algemene inkoopvoorwaarden (AIVG) opgesteld voor de bij hun verenigingen aangesloten leden. Deze nieuwe AIVG is de opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg uit 2014. (februari 2017) 

 • bron: UWV

  Algemene inkoopvoorwaarden UWV (april 2013)

 • De inkoopvoorwaarden zijn vanaf 1 januari 2016 van toepassing op de inkoop van leveringen en diensten door de gemeente Zwolle, gemeente Kampen en provincie Overijssel (december 2015).

 • Deze ABAA DNR 2005 zijn de Algemene Bepalingen van de Rijksgebouwendienst voor opdrachten aan architecten en adviseurs. Deze bepalingen worden gehanteerd bij opdrachten die worden verleend op basis van "De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur" (DNR 2005) van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de Organisatie van Nederlandse Ingenieurs- en Adviesbureaus (ONRI). (november 2006)