Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

Bron: Diversen

NEVI Zorg , ActiZ, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben gezamenlijk nieuwe algemene inkoopvoorwaarden (AIVG) opgesteld voor de bij hun verenigingen aangesloten leden. Deze nieuwe AIVG is de opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg uit 2014. (februari 2017) 

Deze AIVG kunnen van toepassing worden verklaard op te sluiten overeenkomsten tussen bij de branchevereniging aangesloten instellingen en leveranciers. De voorwaarden bevat bepalingen die van toepassing zijn op alle prestaties die door een leverancier worden geleverd en specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het leveren van prestaties op het terrein van de zorginstelling, de zicht- of proefzendingen, consignatie, bruikleen en ICT prestaties.