Woningcorporaties: Algemene inkoopvoorwaarden

Bron: Aedes  

Corporaties kunnen voor een professioneel inkoopbeleid gebruik van het Aedes Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken. Het Aedes Model 2.2 Algemene inkoopvoorwaarden is verschenen. Aedes heeft tevens een leeswijzer met een praktische uitleg en een model opdrachtbrief opgesteld. De inkoopvoorwaarden zijn aangepast aan de nieuwe privacyregels. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. (maart 2018)

Documenten