Algemene inkoopvoorwaarden Provincies

Bron: Provincies

De provincies hebben gezamenlijk algemene inkoopvoorwaarden opgesteld met als doel één lijn trekken en daarmee duidelijkheid te bieden aan leveranciers en dienstverleners. Voorheen had iedere provincie haar eigen voorwaarden. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn tot stand gekomen als resultaat van de samenwerking tussen alle provincies. (oktober 2016)

Bij elke provincie stelt de Gedeputeerde Staten de nieuwe algemene inkoopvoorwaarden vast voordat de oude eigen voorwaarden vervallen.