Handreikingen internationale sociale voorwaarden

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van sociale voorwaarden. 

  • Om de aanbestedende diensten binnen het Rijk en daarbuiten te helpen met het uitvragen van due diligence onderzoek naar sociale misstanden de keten heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een standaard bestektekst opgesteld. Het due diligence onderzoek helpt risico's op het gebied van mensenrechten bij de leverancier en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of compenseren. (september 2017)

  • bron: BZK

    De toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Rijksoverheid. Met deze handreiking kunt u bedrijven die zaken doen met de Rijksoverheid op weg helpen met de uitvoering van ISV due diligence conform de OESO-richtlijnen. (mei 2017)

  • bron: PIANOo

    In dit overzicht zijn zowel uit de Europese Richtlijn 2014/24/EU als de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 alle relevante passages en artikelen verzameld waarin sprake is van sociale- en arbeidsrechtelijke eisen, aspecten of regelingen.

  • Overheden kopen goederen en diensten in via wereldwijde supply chains, waarvan bekend is dat daarin ernstige schendingen van mensenrechten plaats kunnen vinden. Het rapport 'Public Procurement and Human Rights: A Survey of Twenty Jurisdictions' geeft een inleiding op het aanbestedingsrecht en relevante beleidskaders bij het onderwerp mensenrechten binnen aanbestedingen. Het beschrijft bestaande verschillende kansen en uitdagingen bij de integratie van mensenrechten in overheidsopdrachten, binnen 20 verschillende jurisdicties. (juli 2016)

  • Deze Toolkit 'Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties' bevat tips, risicolanden en risicoproducten. De toolkit bevat richtlijnen over hoe overheden kunnen handelen, bijvoorbeeld bij het inkopen van bouwmaterialen, elektronica, kleding en koffie of thee. (april 2014)