Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 24

12-06-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 2 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Meerwaarde van het certificaat

De A-G buigt zich in deze zaak onder andere over de vragen of het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) als recht in de zin van art. 79 lid 1 onder b RO valt aan te merken en of de overlegde Duitse certificaten door de winnende inschrijver, gelijkwaardig zijn aan het bij de aanbesteding voorgeschreven VCA*-certificaat. (Parket bij de Hoge Raad 26 april 2019, nr. 18/01693, ECLI:NL:PHR:2019:452)
Samenvatting: Meerwaarde van het certificaat

Onjuiste beoordeling gunningscriteria?

In dit kort geding oordeelt de voorzieningenrechter dat eiseres ten aanzien van een aantal aangevoerde gronden haar recht heeft verwerkt om daar na de inschrijving nog over te klagen. Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen sprake is van een onjuiste beoordeling van de gunningscriteria. (Rechtbank Den Haag 26 maart 2019, nr. C/09/567003/KG ZA 19-61, ECLI:NL:RBDHA:2019:3679)
Samenvatting: Onjuiste beoordeling gunningscriteria?

Art. 10 Richtlijn 2014/24, gelijkheidsbeginsel en subsidiariteitsbeginsel

Het Hof is verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag: is art. 10, [onder c) en onder d), i), ii) en v)], van [...] richtlijn [2014/24] verenigbaar met het gelijkheidsbeginsel, al dan niet in samenhang gelezen met het subsidiariteitsbeginsel en met de artikelen 49 en 56 [VWEU], doordat de daarin vermelde diensten worden uitgesloten van de toepassing van de plaatsingsregels in de voormelde richtlijn die nochtans de volle mededinging en het vrije verkeer waarborgen bij de aanschaf van diensten door de overheid? (HvJEU 6 juni 2019, nr. C-264/18, ECLI:EU:C:2019:472)
Samenvatting: Art. 10 Richtlijn 2014/24, gelijkheidsbeginsel en subsidiariteitsbeginsel

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie