Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 30

22-07-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Summiere motivering gunningsbeslissing?

De centrale vraag in dit geding is of inzichtelijk is geworden waarom, ondanks het feit dat het Plan van aanpak volledig, concreet en duidelijk is en er aan de minimale eisen wordt voldaan, slechts sprake is van minimale meerwaarde en een minimaal onderscheidend vermogen, en dat inzichtelijk is dat er geen aanvullende relevante project specifieke informatie is in het Plan van aanpak en niet sprake is van veel meerwaarde, noch van veel (positief) onderscheidend vermogen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 7 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4890)
Samenvatting: Summiere motivering gunningsbeslissing?

Intrekking aanbestedingsprocedure voor definitieve gunning, geoorloofd?

In deze zaak staat een door Hogeschool B georganiseerde Europese openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot het leveren van werkplekken en hardware met bijbehorende dienstverlening centraal. Hogeschool B heeft de aanbestedingsprocedure ingetrokken omdat de door X, die op de opdracht heeft ingeschreven, aangeboden producten op aantal punten niet aan haar verwachtingen voldeden. Hogeschool B is erachter gekomen dat zij de opdracht niet goed heeft uitgevraagd. De voorzieningenrechter oordeelt over de vraag of de intrekking van de aanbestedingsprocedure rechtmatig is verlopen.
(Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 30 augustus 2019, ECLI:NL:RBMNE:2020:6640)
Samenvatting: Intrekking aanbestedingsprocedure voor definitieve gunning, geoorloofd?

Aantasting overeenkomst mogelijk twee jaar na sluiting?

X wil voorkomen dat de op 17 september 2018 – in het kader van de Aanbesteding Rijkspas 3.0 – tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) en Y gesloten overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) (onverkort) wordt uitgevoerd. Daaraan legt X kort gezegd ten grondslag dat BZK handelt in strijd met de met X gemaakte afspraken met betrekking tot het gebruik van de X-applet en middleware voor de Rijkspas 3.0, alsmede dat er op meerdere punten sprake is van een wezenlijke wijziging van de opdracht. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6590)
Samenvatting: Aantasting overeenkomst mogelijk twee jaar na sluiting?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie