Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 31

01-08-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Herbeoordeling omdat beoordelingscommissie onvoldoende deskundig is

Spirit vordert herbeoordeling van de inschrijvingen omdat de beoordelingscommissie onvoldoende deskundig is en niet besteksconform beoordeeld heeft. Dat de commissie deskundig is, is onvoldoende toegelicht door de aanbestedende dienst. De rechtbank oordeelt tevens over de wijze waarop de subgunningscriteria in de nieuwe gunningsbeslissing meegewogen moeten worden. Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2018, C/16/460674 / KG ZA 18-300, ECLI:NL:RBMNE:2018:3581
Samenvatting: Herbeoordeling omdat beoordelingscommissie onvoldoende deskundig is

Beoordelingscommissie onvoldoende deskundig

Jade vordert herbeoordeling van de inschrijvingen omdat de beoordelingscommissie onvoldoende deskundig is en niet besteksconform beoordeeld heeft. Dat de commissie deskundig is is onvoldoende toegelicht door de aanbestedende dienst. De rechtbank oordeelt tevens over de wijze waarop de subgunningscriteria in de nieuwe gunningsbeslissing meegewogen moeten worden. Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2018, C/16/460471 / KG ZA 18-290, ECLI:NL:RBMNE:2018:3577
Samenvatting: Beoordelingscommissie onvoldoende deskundig

Volledige herbeoordeling inschrijvingen in verband met onvoldoende deskundige beoordelingscommissie

Xonar vordert herbeoordeling van de inschrijvingen omdat de beoordelingscommissie onvoldoende deskundig is en niet besteksconform beoordeeld heeft. Dat de commissie deskundig is, is onvoldoende toegelicht door de aanbestedende dienst. De rechtbank oordeelt tevens over de wijze waarop de subgunningscriteria in de nieuwe gunningsbeslissing meegewogen moeten worden. Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2018, C/16/460567 / KG ZA 18-294, ECLI:NL:RBMNE:2018:3579
Samenvatting: Volledige herbeoordeling inschrijvingen in verband met onvoldoende deskundige beoordelingscommissie

Gemeente handelt niet in strijd met clusterverbod

Aan te besteden opdracht ziet op onderhoud en beheer van openbare verlichting en verkeersinstallaties en verhaal van schade daaromtrent. Volgens eiser is er sprake van twee ongelijksoortige opdrachten die niet geclusterd hadden mogen worden. De voorzieningenrechter buigt zich over de vraag of de samenvoeging van de opdracht voldoende gemotiveerd is door de gemeente. Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 31 juli 2018, C/01/334681 / KG ZA 18-302, ECLI:NL:RBOBR:2018:3593
Samenvatting: Gemeente handelt niet in strijd met clusterverbod

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie