Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 32

07-08-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Voorwaardelijke inschrijving  

In dit kort geding oordeelt de voorzieningenrechter over de vraag of de inschrijving van Stichting Rivas Zorggroep (hierna: Rivas) op goede gronden van de aanbesteding is uitgesloten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de inschrijving van Rivas een voorbehoud bevat. In het Aanbestedingsdocument is op meerdere plaatsen uitdrukkelijk bepaald dat het voorwaardelijk inschrijven leidt tot uitsluiting van deelname. (Rechtbank Rotterdam 17 juli 2019, nr. C/10/574980/KG ZA 19-484, ECLI:NL:RBROT:2019:6047)
Samenvatting: Voorwaardelijke inschrijving  

Motivering beoordelingssystematiek

Eiseres is het niet eens met de wijze waarop de aanbestedende partij zijn haar keuze heeft gemaakt. Zij acht onder andere dat deze keuze te weinig is gemotiveerd en dat er niet is voldaan aan het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel. De voorzieningenrechter is het hier mee eens en veroordeelt de aanbestedende partij tot het alsnog goed motiveren van haar keuze. (Rb Midden-Nederland 14 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3570)
Samenvatting: Motivering beoordelingssystematiek

Irreële of abnormale inschrijving

Eiseres is van mening dat haar inschrijving onterecht is afgewezen als irreële of abnormale inschrijving. Hoewel er een contradictoir debat heeft plaatsgevonden, is de voorzieningenrechter van mening dat eiseres inderdaad te weinig tijd heeft gehad om nadere toelichting te kunnen geven op de hervalidatie die door de aanbestedende dienst is verricht. Het contradictoir debat dient voortgezet te worden. (Rb Midden-Nederland, 31 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3633)
Samenvatting: Irreële of abnormale inschrijving

Motivering beoordelingssystematiek

Eiseres is van mening dat er in strijd is gehandeld met de AVG en dat de inschrijvingen door een andere commissie herbeoordeeld moeten worden. Daarnaast stelt eiseres dat wat er in de Inclusiewijzer staat opgenomen, gekwalificeerd moet worden als een knock-out eis. De voorzieningenrechter kan zich met deze standpunten niet verenigen en wijst de vorderingen af. (Rb Amsterdam 30 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5589)
Samenvatting: Motivering beoordelingssystematiek

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie