Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 32

08-08-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 8 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Aanbesteder toetst niet aan de door haarzelf gestelde eisen  

Opdracht tot levering en onderhouding warmtebeeldcamera’s gegund aan Van Hal. Volgens Thermal Focus voldoet Van Hal niet aan de gestelde eisen nu deze niet de exacte temparatuur kan meten. Schending transparantie- en gelijkheidsbeginsel. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 2 augustus 2018, C/09/547473 / KG ZA 18/121, ECLI:NL:RBDHA:2018:9117)
Samenvatting: Aanbesteder toetst niet aan de door haarzelf gestelde eisen  

Geeft inschrijving onder de ondergrens een abnormaal lage inschrijving die onderzocht moet worden door aanbesteder?  

GVB heeft een opdracht tot levering van metrovoertuigen gegund aan CAF. Alstom stelt dat inschrijving van CAF onder de ondergrens door GVB onderzocht had moeten worden op het fiet dat het wellicht een abnormaal lage inschrijving is. Norm strekt ter bescherming van aanbesteder en niet de afgewezen inschrijver. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 1 augustus 2018, C/13/647810 / KG ZA 18-455, ECLI:NL:RBAMS:2018:4494)
Samenvatting: Geeft inschrijving onder de ondergrens een abnormaal lage inschrijving die onderzocht moet worden door aanbesteder?  

Te laat klagen over niet-gunbare opdracht vanwege langlopende contractsverplichtingen  

De Politie heeft onderhoudsopdracht gegund aan ECC. Autron is van mening dat onderhoud aan de beeldwand onderdeel is van een langlopende contractuele verhouding tussen haar en de Politie, en dat deze dus niet twee keer gegund kan worden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 4 april 2018, C/09/547496 / KG ZA 18/122 , ECLI:NL:RBDHA:2018:9119)
Samenvatting: Te laat klagen over niet-gunbare opdracht vanwege langlopende contractsverplichtingen  

Afwachten klacht CvAE en het te laat instellen van rechtsmiddelen  

Rijksmuseum heeft een opdracht voor busvervoer van leerlingen gegund aan twee andere partijen. Eiser heeft niet deelgenomen aan de procedure maar wel bezwaar gemaakt. Na het bezwaar heeft hij niet direct rechtsmiddelen ingesteld. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 1 augustus 2018, C/13/650044 / KG ZA 18-661, ECLI:NL:RBAMS:2018:5596)
Samenvatting: Afwachten klacht CvAE en het te laat instellen van rechtsmiddelen  

Het openlaten van gegevens van onderaannemers levert geen herstelbaar gebrek op

Reimert is voor uitvoering van de opdracht afhankelijk van onderaannemers, maar wil pas na gunning een keuze maken uit gecertificeerde onderaannemers. Zij heeft de UEA verkeerd ingevuld, en is om die reden uitgesloten van de procedure. Vordering ziet op de vraag of de aanbesteder Reimert gelegenheid had moeten geven om het gebrek te herstellen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 26-4-2018, C/13/646742 / KG ZA 18-385, ECLI:NL:RBAMS:2018:5519)
Samenvatting: Het openlaten van gegevens van onderaannemers levert geen herstelbaar gebrek op  

Indieningsgebrek niet herstelbaar omdat het pas na gunning selecteren van onderaannemers niet is
toegestaan  

Reimert heeft de UEA onjuist ingevuld en is daarom uitgesloten van de procedure. De vraag is of er sprake is van een indieningsgebrek, en of Reimert mogelijkheid tot herstel geboden moest worden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 26-4-2018, C/13/646092 / KG ZA 18-340, ECLI:NL:RBAMS:2018:5548)
Samenvatting: Indieningsgebrek niet herstelbaar omdat het pas na gunning selecteren van onderaannemers niet is toegestaan  

Niet verwijzen naar aanbestedingsstukken die al in bezit aanbesteder zijn  

Action Kids heeft volgens H10-gemeenten een ongeldige inschrijving gedaan. ActionKids heeft niet alle stukken overgelegd omdat zij in de veronderstelling was dat H10 daarover nog beschikte na de voorgaande aanbesteding. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 15-2-2018, C/09/544982 / KG ZA 17/1610, ECLI:NL:RBDHA:2018:9113)
Samenvatting: Niet verwijzen naar aanbestedingsstukken die al in bezit aanbesteder zijn  

Voldoet raamovereenkomst met buitenlandse onderaannemer aan geschiktheidseisen  

Voor het voldoen aan de geschiktheidseisen bij de uitvoering van de raamovereenkomst heeft SecureLink Nederland in haar inschrijving verwezen naar een onderaannemer die daar wel aan voldoet. Motiv betwist dat. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 1-8-2018, C/09/554056 / KG ZA 18-551, ECLI:NL:RBDHA:2018:9287)
Samenvatting: Voldoet raamovereenkomst met buitenlandse onderaannemer aan geschiktheidseisen  

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie