Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 35

28-08-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Tekortkoming

Er zijn door verweerder van hetzelfde jaar twee verschillende cijfers door gegeven aan de aanbestedende partij. De aanbestedende partij stelt om die reden dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verweerder en dat het verschil moet worden terug betaald. Verweerder doet een beroep op een overmachtsverweer dat zij van de rechtbank nader dient te onderbouwen. (Rb Limburg 21 augustus 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:7586)
Samenvatting: Tekortkoming

Beoordelingsregime niet transparant

Eiseres stelt dat het beoordelingsregime van de aanbestedende dienst niet voldoet aan de eis van transparantie. De voorzieningenrechter acht dat door het stellen van de juiste vragen onduidelijkheid had kunnen voorkomen en kan zich niet met de stelling van eiseres verenigen. (Rb Limburg 22 augustus 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:7719)
Samenvatting: Beoordelingsregime niet transparant

Gunningsbeslissing beter motiveren

Eiseres is van mening dat de interviews die zijn uitgevoerd opnieuw dienen te gebeuren en er geen gebruik gemaakt kan worden van de audiofragmenten bij een herbeoordeling. De rechtbank is het hier niet mee eens en stelt dat daardoor strijd zou komen te ontstaan met het gelijkheidsbeginsel. (Rb Amsterdam 2 augustus 2019 ECLI:NL:RBAMS:2019:5902)
Samenvatting: Gunningsbeslissing beter motiveren

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie