Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 42

16-10-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Transparantie geschiktheidseisen

Er is tussen partijen discussie over de rechtmatigheid van de gunningsbeslissing ontstaan naar aanleiding van een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Eén van de belangrijkste kwesties die partijen verdeeld houdt betreft de vraag hoe één van geschiktheidseisen moet worden uitgelegd.
Samenvatting: Transparantie geschiktheidseisen

Gunningsbeslissing aanvankelijk niet gemotiveerd

Aqualectra heeft SSU uitgenodigd voor het doen van een offerte voor een project ten behoeve van de bouw en het beheer van een ‘rooftop solar system’ (hierna: de opdracht). SSU is als twee geëindigd. Nadere motivering voor dit besluit ontbreekt in beginsel, maar wordt later verstrekt op aandringen van SSU. Ondanks dat de opdracht een private aanbesteding betreft, dient aan het Landsbesluit Aanbestedingsregels (hierna: LBA) te worden getoetst. Aanbesteder heeft in beginsel niet transparant gehandeld, maar door het uiteindelijk ter beschikking stellen van alle documenten, kan dit niet tot toewijzing van de vorderingen van SSU leiden. Ondanks een onjuiste prijsberekening door Aqualectra, leidt een correctie hiervan ook niet tot uitkomst dat SSU het hoogste eindresultaat behaald.
Samenvatting: Gunningsbeslissing aanvankelijk niet gemotiveerd

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie