Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 47

18-11-2020 | Bron: IBR  

In de week 46 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.

Herbeoordeling op onderdelen

De aanbestedende dienst moet overgaan tot een herbeoordeling van de inschrijving van de eisende partij op een aantal onderdelen. De beoordeling is op die punten onbegrijpelijk en bevat onjuistheden. Omdat de kans echter groot is dat het verschil in punten hiermee niet kan worden overbrugd, wordt de aanbestedende dienst in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de herbeoordeling cijfermatig aan te tonen dat zelfs een score van 10 op de drie opnieuw te beoordelen gunningscriteria niet zal kunnen leiden tot de laagste fictieve inschrijvingssom. Als dat het geval is dan behoeft er geen herbeoordeling te komen; anders wel. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 12 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11408)
Samenvatting: Herbeoordeling op onderdelen

Formuleren gunningscriteria & transparantie gunningssystematiek

A komt op tegen de gunningsbeslissing van X inzake de opdracht betreffende het leveren van huishoudelijke ondersteuning in regio Y. A stelt zich op het standpunt dat de aanbesteding van X onjuistheden bevat. Ook maakt A tegen de door X geformuleerde gunningscriteria. Deze zouden volgens A onvoldoende objectief en transparant zijn. (Rechtbank Gelderland 12 november 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6006)
Samenvatting: Formuleren gunningscriteria & transparantie gunningssystematiek

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie