Handreiking: Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)

Bron: PIANOo

PIANOo heeft een handreiking gemaakt met overwegingen voor het recht- en doelmatig inzetten van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor het inkopen van werken, leveringen en diensten. Ook bevat de handreiking een uitgebreide beschrijving van hoe u een DAS instelt en opdrachten binnen het DAS uitzet. (mei 2017)

PIANOo heeft getracht enige richting te geven aan de discussie over recht- en doelmatig inzetten van het DAS voor de inhuur van personeel. PIANOo constateert dat een DAS niet voor alle inkoopcategorieën de meest geschikte procedure is, maar sluit een DAS voor de inhuur van personeel niet categorisch uit. De handreiking geeft geen absolute zekerheid en bevat geen bindende adviezen. Het is uiteindelijk aan de rechter om een oordeel te geven hierover.

Een DAS is een elektronisch proces voor het doen van enkel gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan uw behoeften. Een DAS moet gedurende zijn gehele looptijd openstaan voor toetreding door nieuwe ondernemers die aan de eisen voor toelating tot het systeem voldoen.

Toepassing DAS

De per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 biedt meer flexibiliteit voor de toepassing van het DAS. Het is daardoor makkelijker om gangbare producten geheel elektronisch in te kopen binnen een DAS. Een aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf mag nu direct de tot het systeem toegelaten ondernemers uitnodigen om in te schrijven op een specifieke opdracht. De gedachte hierachter is dat u sneller en efficiënter gangbare producten kunt inkopen.

Overwegingen DAS

Deze handreiking geeft een overzicht van belangrijke overwegingen die u helpen bij het beslissen of de instelling van een DAS geschikt en doelmatig is voor uw gangbare inkopen. Leg uit hoe u een DAS instelt en welke eisen de Aanbestedingset 2012 stelt aan het plaatsen van uw opdrachten in een DAS. Daarnaast kunt u hier lezen wat u moet doen als u een DAS wilt wijzigen en hoe u een DAS tussentijds beëindigt.

Handreiking