Handreiking Van beleid naar inkoop in de inburgering

Met de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel (januari 2021) krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Daarbij krijgen gemeenten de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat inburgeringsplichtigen tijdig een inburgeringsaanbod wordt gedaan. In deze handreiking leest u welke stappen u als gemeente kan nemen om tijdig een passend inburgeringsaanbod te organiseren.  (november 2019)

De handreiking van Beleid naar Inkoop in de Inburgering is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van het inburgeringsaanbod in het nieuwe inburgeringsstelsel. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Leeswijzer

U leest in deze handreiking tips en tricks om tijdig te komen tot een passend aanbod per 1 januari 2021. Hoofdstuk 1 van deze handreiking schetst de hoofdlijnen van de nieuwe Wet inburgering. Hoofdstuk 2 behandelt het proces van beleid naar inkoop. De verschillende instrumenten die u kunt inzetten voor het organiseren van het aanbod worden hier behandeld.

Handreiking