Internationale sociale voorwaarden

Veel van wat de overheid inkoopt heeft zijn oorsprong in armere productielanden. Landen waar zaken als respect voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon niet vanzelfsprekend zijn. Door het toepassen van internationale sociale voorwaarden (ISV) kunt u hier direct invloed op uitoefenen.

Icoon aan de slag met internationale sociale voorwaardenAan de slag met internationale sociale voorwaarden
Gemeenten, provincies, andere overheden passen verschillende vormen van internationale sociale voorwaarden toe. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid of mocht u inspiratie op willen doen voor een andere toepassing dan kunt u gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn. Kern van de aanpak van de Rijksoverheid is om de internationale sociale voorwaarden in het aanbestedingsdocument op te nemen als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Dit is voor rijksinkopers verplicht bij grote opdrachten van de Rijksoverheid met een waarde groter of gelijk aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarden, die vallen binnen één van de 10 risicosectoren. Ook onder de Europese aanbestedingsdrempelwaarden mag u de internationale sociale voorwaarden toepassen. Na de (voorlopige) gunning gaat u met de geselecteerde leverancier in gesprek over de invulling van de internationale sociale voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u al in de voorbereidingsfase inzicht krijgt in de risico's die zich in de keten voordoen. Tijdens de uitvoering blijft de interne klant of de contractmanager in gesprek met de leverancier over de voortgang. Transparantie en onderling vertrouwen zijn essentieel om de internationale sociale voorwaarden succesvol toe te passen.

Icoon Internationale sociale voorwaarden toegelichtInternationale sociale voorwaarden toegelicht
De internationale sociale voorwaarden richten zich op het bevorderen van de internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Het toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij grote opdrachten voor leveringen, diensten en werken draagt bij aan het uitbannen van zulke misstanden in de inkoopketen. De internationale sociale voorwaarden vereisen namelijk dat leveranciers actie ondernemen om risico's voor de arbeidsnormen en mensenrechten in de keten te verkleinen. Omdat de overheid met haar inkopen ook deel van de keten is neemt zij hier ook haar verantwoordelijkheid. Het toepassen van de internationale sociale voorwaarden zorgt voor bewustwording en stimuleert leveranciers om omstandigheden in hun keten te verbeteren. Meerdere verplichtingen zijn vastgelegd in verdragen en aanbestedingsrichtlijnen.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo