Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 36

04-09-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Twee voorlopige gunningsbeslissingen

In dit kort geding staan twee hoofdvragen ter beantwoording. In de eerste plaats de vraag of de Staat de inschrijving van Polymax op goede gronden ongeldig heeft verklaard en in de tweede plaats de vraag of de Staat de inschrijving van Liftking  en Van Santen als ongeldig terzijde had moeten leggen.  (Rb Den Haag 12 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8369)
Samenvatting: Twee voorlopige gunningsbeslissingen

Motivering gunningsbeslissing voldoende

Bedrijf (eiseres) stelt dat de voorlopige gunningsbeslissing van de gemeente Almere onvoldoende gemotiveerd is. De voorzieningenrechter overweegt dat, ondanks er een fout is gemaakt, de voorlopige gunningsbeslissing van de Gemeente voldoende is gemotiveerd. (Rb Midden-Nederland 19 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3440)
Samenvatting: Motivering gunningsbeslissing voldoende

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie