Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 36

02-09-2020 | Bron: IBR  

In de week 36 is er 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraak wordt hieronder kort besproken.

Onduidelijk beoordelingskader leidt tot intrekking

De vraag die in dit geding moet worden beantwoord is of de Staat tot het besluit heeft kunnen komen om de aanbestedingsprocedure in te trekken. De Staat stelt dat er een gegronde reden is om de procedure in te trekken: het beoordelingskader is naar zijn mening voor meerdere uitleg vatbaar. De voorzieningenrechter volgt de Staat in haar stelling en is van oordeel dat er sprake is van een formeel gebrek dat de intrekking van de aanbestedingsprocedure rechtvaardigt. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 16 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:7242)
Samenvatting: Onduidelijk beoordelingskader leidt tot intrekking

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie