Rapport OECD: Principles for integrity in public procurement

Bron: OECD  

Rapport met aanbevelingen op het gebied van integriteit voor het gehele inkoopproces van behoefte bepaling tot contract management. Tien basisprincipes worden uitvoerig beschreven. (2009)

Het rapport Principles for Integrity in Public Procurement bevat een groot aantal aanbevelingen en richtlijnen om integriteit te bevorderen in het gehele inkoopproces van behoeftestelling tot contract management. Het rapport is gebaseerd op best practices uit zowel OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) als niet-OESO landen. De aanbevelingen zijn samengevat in tien principes of richtlijnen op het gebied van transparantie, management, preventie en verantwoording en controle. Deze zeer uitgebreide publicatie bevat een checklist om deze principes te implementeren. De checklist is ook als apart document gepubliceerd.

In de bijlage van het rapport staat de OESO Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement. Deze informatie is ook als apart document gepubliceerd.

Door Peter Reimer is in het Jaarboek Integriteit 2014 van Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) een hoofdstuk gewijd aan dit rapport.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
De intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen. 
www.oecd.org 

 Documenten