Sociale- en arbeidsrechtelijke aspecten in Aanbestedingsrichtlijnen

Bron: PIANOo

In dit overzicht zijn zowel uit de Europese Richtlijn 2014/24/EU als de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 alle relevante passages en artikelen verzameld waarin sprake is van sociale- en arbeidsrechtelijke eisen, aspecten of regelingen. (december 2016)

Overzicht