Stappenplan innovatiegericht inkopen ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een stappenplan voor innovatiegericht inkopen gepubliceerd. In een stroomschema wordt stap voor stap een relevante maatschappelijke vraag geanaliseerd waar een innovatieve oplossing voor gewenst is en hoe een innovatieve oplossing wordt ingekocht. (november 2018)

Stappenplan

In het stappenplan innovatiegericht inkopen wordt de volgordelijkheid van de verschillende inkoopinstrumenten naast elkaar gezet. Deze instrumenten worden in een interne en externe fase verdeeld over 6 stappen:

  1. Zoek medestanders voor jouw vraag (intern)
  2. Formuleer je vraagstuk en scherp het aan (intern)
  3. Organiseer een technische dialoog (intern)
  4. Consulteer de markt (extern)
  5. Koop je innovatie in of ontwikkel een prototype (extern)
  6. Inkoop (extern)

Doelgroep

Het stappenplan innovatiegericht inkopen is geschreven voor medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, justitiële ketenpartners en publieke partners van JenV. De tools kunnen ook een inspiratie zijn voor andere overheden.

Stappenplan