Rekentool milieueffecten Transport

Bron: RIVM  

Deze rekensheet is bedoeld om potentiële milieueffecten van aanbestedingen voor transport te berekenen. Het is geschikt om een potentieel effect te berekenen voor de aanschaf van dienstauto’s, contractvervoer en transportdiensten. Het effect wordt berekend in termen van vermeden CO2-winst (klimaat) vermeden gebruik van fossiele brandstoffen (grondstoffen), vermeden NO-emissies (milieu) en vermeden fijnstofemissies (milieu). (mei 2019)

Deze rekentool is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Zie ook: Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Rekentool