Factsheets energiedragers wegvervoer

De factsheets energiedragers wegvervoer geven inzicht in de feitelijke uitstoot van CO2, fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) van voertuigen in combinatie met verschillende energiedragers. De cijfers zijn zoveel mogelijk gebaseerd op emissiemetingen, uitgevoerd door TNO onder realistische praktijkomstandigheden. Ze wijken daarmee af van de formele typegoedkeuringscijfers die door de fabrikant worden opgegeven, aangezien de uitstoot van emissies onder praktijkomstandigheden vaak hoger is. (juli 2020)

Behalve emissies bevatten de factsheets ook informatie over de beschikbaarheid van de verschillende voertuigen op de Nederlandse markt, actieradius en laad- of vultijd. Later dit jaar wordt dit aangevuld met informatie over de betaalbaarheid, in de vorm van een inschatting van de totale kosten van het voertuigbezit voor de eindgebruiker.

Doel en opzet factsheets

De factsheets zijn opgesteld door TNO en CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De informatie is bedoeld voor inkopers bij decentrale overheden, die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van voertuigen en de milieueffecten van het gebruik van deze voertuigen willen meewegen in hun beslissing. Onderstaand overzicht laat zien welke voertuig-energiedragercombinaties (Product Markt Combinatie) in de factsheets worden behandeld. De getallen achter de energiedragers corresponderen met de nummers van de factsheets.

Personen- en bestelauto’s

 • Diesel (1)
 • Bio Diesel (2)
 • Benzine (3)
 • Benzine vervanger (4)
 • (Bio) LPG (5)
 • (Bio) CNG en Bio (LNG) (6)
 • Elektrisch (7)
 • Waterstof (8)

Factsheets


Vrachtauto’s en trekker opleggers

 • Diesel (9)
 • Bio Diesel (10)
 • Bio (LNG) (11)
 • Elektrisch (12)
 • Waterstof (13)

Factsheets


Bussen

 • Diesel (14)
 • Bio Diesel (15)
 • (Bio) CNG en Bio (LNG) (16)
 • Elektrisch (17)
 • Waterstof (18)

Factsheets


Vergelijking energiedragers

Om de kenmerken van voertuigen op verschillende energiedragers met elkaar te kunnen vergelijken zijn er ook 4 overzichtsdocumenten gemaakt (factsheets 19 tot en met 22). Factsheet 23 bevat bron- en achtergrondinformatie.

Factsheets