Publieke organisaties op weg naar Purchasing Excellence

Bron: PIANOo & NEVI

Een effectieve methode om de inkoopprestaties te bepalen en verbeteren. De tweede en finale publicatie over het Purchasing Excellence Publiek programma. (2009)

Professionalisering van inkoop staat bij alle publieke sector inmiddels hoog op de agenda. Het besef groeit dat 'we' het nog niet goed genoeg doen en ook dat er met professionele inkoop nog veel is te winnen. Met deze uitgave wordt een bijdrage geleverd aan de professionalisering van de inkoop(processen) binnen de publieke sector.

Inhoud publicatie

De publicatie bestaat uit onder andere:

  • Publieke organisaties op weg naar Purchasing Excellence
    - Bijlage 1; Gereedschappen, templates en benchmark databases
    - Bijlage 2; Procesbeschrijvingen MSU+-model
  • MSU+ Model
  • Benchmark Database 
  • Commodity Strategy Development (artikelgroep strategieontwikkeling) voor cross-functionele teams
  • Assignments and Templates - Commodity Strategy Development
  • Publieke organisaties op weg naar Purchasing Excellence - Resultaten Project 1

Document