Inkooppakketten

Toon pagina in menu

De PIANOo inkooppakketindeling is een veelgebruikte standaard indeling om de werken, diensten en leveringen die de aanbestedende dienst helpt bij het structureren van haar uitgaven. Samenhangende leveringen, diensten en producten zijn hierin gegroepeerd. U kunt de indeling bijvoorbeeld gebruiken bij het maken van een spendanalyse. De indeling helpt u verder bij het bepalen van de CPV-codes bij een inkooppakket, geeft aan welke werken, diensten leveringen homogeen zijn en welke duurzaamheidscriteria beschikbaar zijn. Deze standaard indeling vereenvoudigt samenwerking tussen aanbestedende diensten. (juli 2018)

Voor alle aanbestedende diensten

De PIANOo-inkooppakketindeling is zo opgesteld dat hij door alle aanbestedende diensten gebruikt kan worden. De lijst is samengesteld voor en met verschillende aanbestedende diensten. In juli 2018 heeft Pro 10 het overzicht in opdracht van PIANOo aangepast aan de in 2017 gewijzigde regelgeving, met verbetersuggesties van ruim 30 aanbestedende diensten. Hierbij lag de onderzoekfocus op publicaties van Europese aanbestedingen van de Rijksoverheid en grotere gemeenten. De waterschappen hebben een eigen inkooppakkettenlijst opgesteld.

Structuur en indeling lijst

De lijst bestaat uit 10 hoofdgroepen, waarin 212 inkooppakketten zijn ondergebracht. Van elk inkooppakket vermeldt de lijst de CPV-code, het soort inkoop (levering, dienst, werk, speciale of specifieke dienst, niet-aanbestedingsplichtig), relevante duurzaamheidscriteria en of er sprake is van homogeniteit.

Update 2018

PIANOo heeft er in 2018 voor gekozen om één algemene inkooppakkettenlijst te maken (en te vernieuwen) en geen onderscheid meer te maken in inkooppakketten voor verschillende type organisaties (provincie, gemeenten, waterschappen en algemeen). Reden hiervoor is de overlap tussen de verschillende pakketten en het vereenvoudigen van updates.

Richtinggevend, niet bindend

De indeling van deze inkooppakkettenlijst is in overleg met de verschillende overheden tot stand gekomen. De inkooppakketten zijn richtinggevend en niet bindend. U kunt subcategorieën aanpassen als een andere indeling beter past bij uw bedrijfsvoering.

Documenten

  • Inkooppakkettenlijst Algemeen

  • Inkooppakketindeling Waterschappen april 2016