Inkooppakketten

Toon pagina in menu

De PIA inkooppakketindeling is een begrip in inkopend overheidsland. Om de PIANOo doelgroepen beter te kunnen bedienen is in samenwerking met PRO10 een nieuwe indeling ontwikkeld. PIANOo en PRO10 hebben de lijst geactualiseerd in samenwerking met 35 aanbestedende diensten. De indeling bestaat uit inkooppakketten, CPV (Common Procurement Vocabulary) -codes en links naar duurzaamheidcriteria. (december 2011) 

Binnen de waterschappen heeft de huidige pakketindeling tot enige discussie geleid. Gelet hierop hebben zij in oktober 2015 een nieuwe lijst opgesteld. Deze vindt u rechts op de pagina.

178 Inkooppakketten

De PIANOo-Inkooppakketindeling is zo opgesteld dat hij door alle aanbestedende diensten gebruikt kan worden. De hoofdstructuur van de PIA-lijst is vrijwel gelijk gebleven; deze bestaat nu uit 10 groepen. Nieuw zijn de groepen 'Hulpverlening en openbare orde' en 'Sociaal domein'. Het hoofdinkooppakket Adviseurs en flexibele arbeid is opgesplitst in 'Flexibele arbeid' en 'Advies en onderzoek'. Het aantal inkooppakketten binnen de hoofdstructuur is met 178 fors hoger dan in de oude lijst (52).

Duurzaamheid, CPV-codes en homogeniteit

Nieuw in de lijst is de toevoeging van CPV-codes en een verwijzing naar duurzaamheidcriteria per inkooppakket. Ook het soort inkoop wordt vermeld: werk, levering of dienst. Verder staat in de lijst ook de mate van homogeniteit per pakket.

Vanaf 18 april 2016 kunt u het aanbestedingsregime voor 2B-diensten niet meer toepassen.

Voor en door aanbestedende diensten

Met de standaard inkooppakketindeling wil PIANOo inkopers faciliteren en onderlinge samenwerking vereenvoudigen. De lijst is samengesteld voor en met verschillende aanbestedende diensten. Voor gemeenten, waterschappen en provincies is er een specifieke lijst. Andere aanbestedende diensten kunnen gebruik maken van een algemene lijst.

Aan het samenstellen van de nieuwe indeling hebben 16 gemeenten, 7 waterschappen en 12 provincies meegewerkt.

Documenten