Handreikingen (duurzaam) GWW

Toon pagina in menu

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van GWW (grond-, weg- en waterbouw) inkopen. 

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om 100% duurzaam in te kopen (maatschappelijk verantwoord inkopen). Daarom zijn de grote opdrachtgevers en opdrachtnemers het samenwerkingsverband Duurzaam GWW gestart.

Meer informatie: GWW thema's

  • Hoe innovaties inkopen in de Bouw en GWW

  • Moederbestek.nl

  • Handreiking Hefbomen voor circulair inkopen bouw en GWW

  • Handreiking Aanpak Duurzaam GWW voor gemeenten

  • Leidraad Sportief Aanbesteden

  • Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

  • Handreiking Omgevingsveiligheid

  • Ambitieweb

  • Handreiking CO2-Prestatieladder

  • Handreiking Dubocalc