Hoe stimuleert u als gemeente innovaties binnen het sociaal domein?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het startpunt voor het stimuleren van innovatie in het sociaal domein is het hebben van duidelijke ambities, het verzorgen voor voldoende beleidsruimte voor innovatie en het bieden van ruimte om te falen. Om uw ambities vast te stellen kunt u behoefte-inventarisatie uitvoeren of een innovatieagenda opstellen.

Betrek hierbij ook in een vroegtijdige pre-competitieve dialoog het innovatieve bedrijfsleven, zij zien vaak kansen welke u nog niet kende. Stel vervolgen een 'open oplossingsvrije uitvraag' op. Inschrijvers krijgen zo ruimte om de beste oplossing te leveren voor uw ambities.

Gebruik ruimte procedures

Door gebruik te maken van aanbestedingsprocedures die ruimte bieden aan dialoog en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten is het mogelijk innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en/of inkopen. Zo biedt het innovatiepartnerschap en het pre-commercieel inkopen de mogelijkheid om samen met de markt een innovatie te ontwikkelen. De concurrentiegerichte dialoog en de mededingingsprocedure met onderhandeling bieden u ruimte voor dialoog met inschrijvers.

Belonen innovatie oplossingen

Het is verder bij alle aanbestedingsprocedure mogelijk wensen of eisen te verwerken die leveranciers met innovatieve oplossingen belonen bijvoorbeeld door de gunningscriteria te hanteren die aansluiten bij uw ambities en of bepaalde bonussen bij het realiseren van specifieke doelen. Dit hoeft trouwens niet altijd een financiële bonus te zijn, maar kan ook het recht op verlenging zijn.

Meer informatie:
Innovatiegericht inkopen
Fase 1 Voorbereiden - Functioneel specificeren
Fase 1 Voorbereiden - Europese specifieke procedures 
Innovatiekoffer  op innovatiekoffer

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart