Wat is Open House?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Open House is een systeem van afspraken waarmee u een zorgaanbieder kunt contracteren zonder een aanbestedingsprocedure te doorlopen. Open house is géén aanbestedingsprocedure. Wilt u (daarna) een overheidsopdracht met één of meerdere zorgverleners aangaan, dan is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Bij Open House sluit u tijdens de openstelling van het systeem overeenkomsten met iedere aanbieder die zich ertoe verbindt om de zorgvoorzieningen te leveren. Dit tegen vooraf vastgestelde prijs- en kwaliteitsvoorwaarden waarbij van belang is dat niet u maar de inwoner (en soms de rechter) de zorgaanbieder uitkiest die de voorziening levert.

Aanbestedingsplichting?

Let wel, de toepassing van een open house systeem sluit niet uit dat de gunning van een concrete opdracht aan één van de gecontracteerde aanbieders op basis van een Open house overeenkomst toch aanbestedingsplichtig is. Dit speelt indien u uiteindelijk toch de zorgaanbieder kiest (of deze keuze wezenlijk beïnvloedt) en hier onder bezwarende titel een overeenkomst mee aangaat.

Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart