Financiële en economische draagkracht

Toon pagina in menu

Antwoord:

Eisen op het gebied van financiële en economische draagkracht zijn gericht op het garanderen van continuïteit van de opdrachtnemer. Daarvoor kunnen bewijzen gevraagd worden om de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit aan te tonen. Op grond van de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.90) is het stellen van omzeteisen in beginsel niet toegestaan. Stelt u deze wel, dan zult u dit moeten motiveren in de aanbestedingsstukken.

In de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.91) zijn niet limitatief de bewijsmiddelen opgesomd:

  • passende bankverklaring of bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
  • overlegging van de jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekening
  • totale omzet of de omzet van een specifieke bedrijfsactiviteit over ten hoogste drie boekjaren

Een aanbestedende dienst kan andere bewijzen toelaten.

Alle eisen moeten voldoen aan de uitgangspunten die onder geschiktheidseisen genoemd zijn. 

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Terug naar de hoofdvraag: Geschiktheidseisen

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart