Wat zijn de drempelbedragen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De drempelbedragen worden iedere twee jaar in Europees verband vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

De drempelbedragen voor de periode 2018-2019 vindt u hier. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Dossier: Drempelbedragen Europees aanbesteden