Contact met PIANOo

Toon pagina in menu

Heeft u als aanbestedende dienst vragen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de toepassing van een (gunning)methodiek of beleidsthema's als duurzaamheid of social return? Of heeft u als opdrachtgever in de waterbouw marktspecifieke en technische vragen in de aanloop naar een aanbesteding? Neem dan contact op met het Vragenloket van PIANOo.

Contact

Het Vragenloket van PIANOo beantwoordt vragen over inkopen en aanbesteden gesteld door aanbestedende diensten. PIANOo heeft naast kennis van bijvoorbeeld wet- en regelgeving en het inkoopproces, tevens (markt)specifieke kennis in huis op het gebied van sociaal domein, maatschappelijk verantwoord inkopen en waterbouw (met ondersteuning van de Vereniging van Waterbouwers). Het Vragenloket geeft richtinggevende adviezen en biedt geen operationele ondersteuning of uitspraken over de rechtmatigheid van een gevolgde procedure.

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar @email 

TenderNed

Heeft u een vraag over (het gebruik van) Tenderned ? Raadpleeg de website of neem contact op met de servicedesk  op tenderned.nl.

Programmabureau e-factureren

Het Programmabureau e-facturen is per 1 juli 2019 opgeheven. Heeft u een vraag over e-factureren? Kijk op de helpdesk-efactureren.nl .

Forum

Een vraag voorleggen of een oproep doen aan andere inkopers en aanbesteders, kan via het besloten forum van PIANOo, PIANOo Forum

Webredactie

Heeft u een vraag of opmerking aan de webredactie? Stuur dan een bericht naar: @email

Adres en telefoon

Bezoekadres

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Postadres

Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Telefoon

(088) 042 54 62