Gedragsverklaring aanbesteden

Toon pagina in menu

Een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) is een verklaring dat er geen bezwaren zijn dat een ondernemer inschrijft op een aanbesteding. Een aanbestedende dienst kan een GVA vragen, het is geen verplichting. De verklaring wordt na onderzoek verstrekt door Dienst Justis.

Een GVA is een verklaring dat uit onderzoek van dienst Justis is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht. Dienst Justis raadpleegt daarvoor het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Europese Commissie. Dienst Justis verstrekt in Nederland de GVA namens de minister van Veiligheid en Justitie.

Een aanbestedende dienst kan van de inschrijver op een (Europese) overheidsopdracht verlangen dat de ondernemer een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) levert. Dit is niet verplicht volgens de Aanbestedingswet 2012.

Een ondernemer toont met een Gedragsverklaring aanbesteden aan dat de door een aanbestedende dienst gestelde uitsluitingsgronden die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen of beschikkingen wegens overtreding van de mededingingsregels, op hem niet van toepassing zijn.

GVA aanvragen 

Aandachtspunten Gedragverklaring aanbesteden (GVA)

  • De GVA is 2 jaar geldig.
  • Bij het aanvragen van de GVA kunnen extra exemplaren worden aangevraagd. Deze kunnen gedurende 2 jaar bij aanbestedingen gebruikt worden.
  • Voor ieder extra exemplaar van de GVA wordt het leges bedrag verhoogd met 1 euro.
  • Extra exemplaren dienen direct bij de aanvraag te worden besteld. Het is niet mogelijk om extra exemplaren na te bestellen.
  • Extra exemplaren kunnen alleen worden aangevraagd wanneer de GVA aanvraag namens een rechtspersoon wordt ingediend.
  • De kosten voor een GVA zijn 75 euro.

Aanvragen Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Bij het aanvragen van de GVA  moet het vastgestelde model worden gebruikt. Aanvragen worden rechtstreeks bij het ministerie van Justitie en Veiligheid / Dienst Justis / VOVOG ingediend. In de toelichting op het aanvraagformulier kunt u lezen hoe het aanvraagformulier ingevuld dient te worden.

Buitenlandse bedrijven

Buitenlandse bedrijven kunnen geen Gedragsverklaring aanbesteden aanvragen bij dienst Justis. Een gelijkwaardig formulier uit het land waar de inschrijver is gevestigd volstaat. Is dit er niet dan kan het buitenlands bedrijf een verklaring onder ede of een plechtige verklaring ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land afleggen en deze verklaring overleggen aan de aanbestedende dienst.

e-Certis, EU databank met bewijsstukken

De Europese Commissie heeft de databank e-Certis samengesteld met informatie over de meest voorkomende bewijsstukken in aanbestedingsprocedures in Europa. Hier kunt u bijvoorbeeld verifiëren welk gelijkwaardig bewijsmiddel voor een Gedragsverklaring aanbesteden u van een buitenlandse ondernemer kunt accepteren.