Drempelwaarden Europees Aanbesteden

Toon pagina in menu

Is de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer dan de Europese drempelwaarde? Dan moet u als aanbestedende dienst de opdracht Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar nieuwe drempelwaarden vast.

Er gelden verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid tussen drempelwaarden bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. Deze bedragen zijn exclusief btw.

De drempelbedragen Europees aanbesteden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 zijn:

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

 • Werken
  5.548.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid
  144.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid
  221.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  750.000,-
 • Prijsvragen voor centrale overheid
  144.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid
  221.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
  5.548.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken
  221.000,-


Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken
  5.548.000,-
 • Dienstenconcessies
  5.548.000,-


Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

 • Werken
  5.548.000,-
 • Leveringen en diensten
  443.000,-
 • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  1.000.000,-


Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

 • Werken
  5.548.000,-
 • Leveringen en diensten
  443.000,-