Europese richtlijnen

Toon pagina in menu

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen staan regels voor overheidsopdrachten boven bepaalde bedragen. Nederland heeft de Europese aanbestedingsrichtlijnen geimplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.

Huidige Europese richtlijnen aanbesteden

Richtlijnen die van belang zijn voor het aanbesteden:

Aanbestedingsrichtlijnen

De eerste 3 richtlijnen hebben de oude richtlijnen op 17 april 2014 vervangen en

  • hebben als doel de doeltreffendheid en efficiëntie van overheidsaanbestedingen te vergroten.
  • stellen aanbesteders in staat om overheidsopdrachten beter te gebruiken om strategische, maatschappelijke doelen te bereiken (onder meer milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie).

Nederland heeft deze richtlijnen geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012 die op 1 juli 2016 in werking is getreden. De richtlijn defensie en veiligheid is ongewijzigd en op 21 augustus 2009 in werking getreden.

Gerelateerde regelgeving Europese richtlijnen

Naast de Europese aanbestedingsrichtlijnen heeft u onder meer te maken met gerelateerde wetgeving, diverse verdragen, waaronder de Government Procurement Agreement, meerdere verordeningen en mededelingen van de Europese Commissie.

Meer informatie: Gerelateerde regelgeving Europese aanbestedingsrichtlijnen