Europese richtlijnen

Toon pagina in menu

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen staan voor overheidsopdrachten boven bepaalde bedragen regels. Nederland heeft de Europese aanbestedingsrichtlijnen geimplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.

Huidige Europese richtlijnen aanbesteden

Er zijn 4 Europese richtlijnen van belang voor het aanbesteden:

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

De eerste 3 richtlijnen hebben de oude richtlijnen op 17 april 2014 vervangen.
De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen hebben tot doel de doeltreffendheid en efficiëntie van overheidsaanbestedingen te vergroten. Daarnaast stellen de richtlijnen aanbesteders in staat om overheidsopdrachten beter te gebruiken om strategische, maatschappelijke doelen te bereiken (onder meer milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie). De basisprincipes van de richtlijnen zijn niet gewijzigd, maar de regels zijn flexibeler ingevuld.

Nederland heeft de richtlijnen geïmplementeerd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 die op 1 juli 2016 in werking is getreden. De richtlijn defensie en veiligheid is ongewijzigd en op 21 augustus 2009 in werking getreden.

Dossier: Gewijzigde Aanbestedingswet

Wetgevend instrument

Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor de lidstaten. Aan nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen voor implementatie in hun nationale regelgeving. In Nederland implementeert de richtlijnen in de Aanbestedingswet 2012.